บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

เราให้บริการ รับตรวจไวยากรณ์ แก้ไข ภาษาอังกฤษทุกประเภท (Proofreading & Editing) งานวิชาการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งงานไปยังต่างประเทศหรือจัดส่งงานให้ชาวต่างชาติพิจารณา หากคุณต้องการตรวจ Proofreading ตรวจแกรมม่า และแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี รับงานผ่าน dissercoach@gmail.com หรือไลน์ dissercoach งานเร่ง งานด่วน โทร. 096-678-1885 รับทำวิทยานิพนธ์เปิดให้บริการทุกวัน

add-line-icon

รับทำวิจัย คลิกไลน์ได้เลยครับ

ทาง Dissercoach ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบริการรับตรวจแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทุกประเภท โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ที่เป็นผู้ตรวจสอบชิ้นงานของผู้ว่าจ้างให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสามารถตรวจได้ทั้งแบบ British English และ American English โดยอิงตามจุดประสงค์ของท่านให้ได้รับงานที่สมบูรณ์

ทำไมต้องใช้บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ (Proofreading) กับเรา

บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

ใส่ใจการตรวจสอบ

เราพร้อมบริการด้วยใจให้ได้บทความที่มีคุณภาพและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

 

ตรวจเนื้อหาทุกบรรทัด

ตรวจทุกบรรทัดด้วยความละเอียด รอบคอบไม่ให้มีข้อตกหล่น ใส่ใจทุกจุดของเนื้อหา

 

ตรวจโดยเจ้าของภาษา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษโดยตรง ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

บริการ รับตรวจไวยากรณ์ ของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. รับตรวจแก้ไขไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ Proofreading สำหรับงานวิชาการ ได้แก่ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ ฯลฯ
    – Journal article editing and proofreading services (Academic and Scientific journals)
    – Thesis & dissertation editing and proofreading services
  2. รับตรวจแก้ไขไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ได้แก่ เอกสารทางการตลาด ข้อมูลบนเว็บไซต์ จดหมายข่าว แผนธุรกิจ รายงานประจำปี ฯลฯ
  3. รับตรวจแก้ไขไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น Resume จดหมายแนะนำตัว SOP (Statement of Purpose) REC (Letter of Recommendation) ฯลฯ

รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจแกรมม่า เช็คแกรมม่า เช็คภาษาอังกฤษ โดย Native Proofreaders ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ พร้อมทีมงานฝ่ายบริการที่พร้อมตอบคำถามลูกค้า ติดตามและประสานงาน ทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อให้คุณได้รับงานที่มีคุณภาพ ส่งงานตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ รับประกันความพึงพอใจ เราพร้อมให้คำปรึกษา ประเมินราคา ฟรี! รับงานผ่าน dissercoach@gmail.com หรือไลน์ dissercoach งานเร่ง งานด่วน โทร. 096-678-1885

add-line-icon

รับทำวิจัย คลิกไลน์ได้เลยครับ

 

สนใจสอบถามสามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการดำเนินงานได้ดังนี้

  • เนื้อหาบทความที่ต้องการตรวจสอบ

Dissercoach มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จบการศึกษาจากประเทษอังกฤษโดยตรงทั้ง ป.โท และป.เอก พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน บริการรับตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ จนถึงการสอบปิดเล่ม รับทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัย Thesis งานวิจัยต่าง ๆ ให้สำเร็จทันกำหนดการ รับรองคุณภาพผลงาน

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คำถามที่พบบ่อย

Proofreading คืออะไร?

Proofreading คือ ตรวจสอบบทความอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ รูปแบบ และการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานแปล เป็นต้น

บริการ รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading ตรวจอะไรบ้าง?

โดยหลักการสำคัญในการตรวจสอบคือการคงเนื้อหาใจความเดิมไว้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ถูกหลักไวยากรณ์ โดยขอบเขตที่เราตรวจสอบและแก้ไข มีดังนี้
– แก้ไขคำที่พิมพ์ผิด การสะกดคำ สำนวน วลี
– ตรวจรูปแบบประโยค เครื่องหมาย วรรคตอน
– ตรวจรูปแบบการจัดวางโครงสร้าง
– แก้ไขข้อผิดพลาดของไวยากรณ์
– ตรวจสอบสอดคล้องของประธานและกริยา
– ตรวจสอบความต่อเนื่องของประโยค
– ตรวจสอบการใช้ Tense

Tags : บริการรับตรวจไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจไวยากรณ์ บริการรับแก้ไขไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ บริการรับแก้ไขไวยากรณ์ รับแก้ไขไวยากรณ์ แก้ไขไวยากรณ์ รับตรวจ English Proofreading and Editing Service ตรวจภาษา รับตรวจแกรมม่า เช็คแกรมม่า รับตรวจไวยากรณ์ เช็คภาษาอังกฤษ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตรวจ Grammar ออนไลน์ สำหรับงานภาษาอังกฤษทุกประเภท