วิจัยภาษาอังกฤษ กับอิทธิพลของโลกวิชาการ การเขียน วิทยานิพนธ์ ที่มีประสิทธิภาพ

วิจัยภาษาอังกฤษ กับอิทธิพลของโลกวิชาการ

วิจัยภาษาอังกฤษ ในยุคที่โลกกลายเป็น ‘หมู่บ้านโลก’ ภาษาอังกฤษได้แสดงฐานะเป็นภาษาสากล ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การค้า และที่สำคัญคือด้านวิชาการ การวิจัยภาษาอังกฤษ (Research in English language) กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น ในสังคมการศึกษาทั่วโลก